Er zijn honderden artikelen die het dagelijks leven makkelijker kunnen maken. Artikelen die bewegen, communicatie, eten en drinken, huishouden, ontspanning, persoonlijke verzorging en wonen prettiger kunnen maken en waarvan u het bestaan misschien nog niet weet. Dit onafhankelijke hulpmiddelenoverzicht - gemaakt in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - helpt om een bewuste keuze te maken. Er  bestaan verschillende wetten en regelingen om hulpmiddelen en aanpassingen (gedeeltelijk) vergoed te krijgen. Uw persoonlijke omstandigheden bepalen welke wet of regeling van toepassing is. De uitvoerende instantie van zo'n wet, bijvoorbeeld de gemeente of uw zorgverzekeraar, bepaalt of u een hulpmiddel of aanpassing krijgt en hoeveel u moet bijdragen. 

Klik hier voor het onafhankelijke hulpmiddelenoverzicht van Vilans dat gemaakt is opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
U vindt hier ook informatie over vergoedingen.

Voor meer informatie en eventuele aanschaf van artikelen kunt u o.a. terecht bij Thuismobiel.nl en GOEDmobiel.

www.kleinedienst.nl is een initiatief van opella