1. Toelatingsgesprek
Elke dienstverlener ontmoet de coördinator van kleinedienst.nl. We willen alle dienstverleners kennen en gezien hebben. Daarom wordt met alle dienstverleners een persoonlijk toelatingsgesprek gevoerd. In dit gesprek wordt gelet op service, betrouwbaarheid, betrokkenheid en een persoonlijke aanpak. We willen weten wie de dienstverlener echt is. Tussen kleinedienst.nl en de dienstverlener moet onderling vertrouwen zijn. Dit kan niet alleen op papier worden afgedwongen.

2. Verklaring Omtrent het Gedrag
Alle particuliere dienstverleners die geen inschrijving bij de Kamer van Koophandel hebben, moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen overhandigen. Uit deze verklaring moet blijken dat het gedrag in het verleden geen bezwaar is voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

3. Identificatie
Alle particuliere dienstverleners moeten een kopie van een geldig identiteitsbewijs aanleveren. 

4. Kamer van Koophandel
Van dienstverleners die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel registreren wij het Kamer van Koophandelnummer. De dienstverlener moet een kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel aanleveren bij kleinedienst.nl. 

5. Diploma's en certificaten
Van alle dienstverleners ontvangen wij kopie(ën) van diploma's/certificaten die nodig zijn voor het uitoefenen van de functie.

6. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
Dienstverleners zijn in het bezit van van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering waarvan wij een kopie ontvangen.

7. Erkenning door brancheorganisaties
Indien van toepassing ontvangt kleinedienst.nl kopie(ën) dat de dienstverlener aangesloten is bij één of meerdere erkende brancheorganisaties.

8. Transparante prijsinformatie
Dienstverleners hanteren duidelijke prijzen naar afnemers, zodat men weet wat zij aan de dienstverlener moet betalen zonder extra kosten achteraf. Kleinedienst.nl rekent geen provisie. Afnemers betalen alleen het afgesproken tarief rechtstreeks aan de dienstverlener en geen cent meer.

9. Beeldmateriaal
Alle dienstverleners presenteren zich met een duidelijke foto of een foto en een persoonlijk filmpje op hun profielpagina, zodat men weet met wie men contact opneemt en wie men eventueel later in huis haalt. De geschiktheid van het beeldmateriaal wordt door kleinedienst.nl beoordeeld.

10. Eerlijke en accurate informatie
Dienstverleners verklaren eerlijke en accurate informatie over zichzelf, hun dienst en/of hun product te verschaffen. Wanneer deze informatie na verloop van tijd wijzigt, wordt kleinedienst.nl hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht.

 

www.kleinedienst.nl is een initiatief van opella